İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İki Lisan Konuşabilmenin Faydaları

İki Lisan Konuşabilmenin Faydaları

İki Lisan Konuşabilmenin Faydaları

Kendi dilinizden başka bir dili neden öğrenmelisiniz?

İster işte kendinize rekabetçi üstünlük sağlamak için veya kişilerle daha yakın ilişkiler kurmak için, ister çevrenizdeki dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek için olsun, birden fazla dil konuşmanın iletişimdeki engelleri kaldırma potansiyeli çok büyüktür ve kişilerin daha samimi bir şekilde iletişim kurarak birbirlerini anlamalarına olanak sağlar.

İkinci Bir Dil Öğrenmenin Kariyerinize Faydaları

Eğer kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız, ikinci bir dil öğrenmek iş ortamında size sağlam bir rekabetçi üstünlük verecektir. Dünya daha da birbiriyle bağlantılı hale gelirken, uluslararası iletişimin önemi global şirketlerin başarısı için daha da elzem hale gelecektir.

Hangi sektörde olduğunuzun bir önemi olmadan, ikinci dil öğrenmenizin kariyerinize ve işinize faydası çoktur, bu nedenle de iş verenler birden fazla dil konuşabilenleri işe almak isterler.

Daha çok kariyer fırsatı ile karşılaşacaksınız.

Yabancı bir dilde akıcılık belli sektörlerde daha kolay şekilde istihdam edilmenize olanak sağlar. Çoğu iş veren birden fazla dil konuşan adaylara öncelik verirler, çünkü bu sağlam bir iş etiği ve disiplini gerektirir, ayrıca zorlukların üstesinden gelmekte istekli olmanın bir emaresi olarak algılanır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde müşterisi olan şirketler sadece başka bir dilde iletişim kurabilen birine ihtiyaç duymakla kalmayıp, kültürel olarak duyarlı ve bilinçli aynı zamanda yeni fikirlere ve ortamlara açık kişileri tercih ederler.

İngilizce, Arapça, Farsça,Çince (Mandarin), Korece veya Pastun dillerini akıcı konuşmak askeriye’de ya da devlet sektöründe çalışmak isteyenler için avantaj yaratır. Birden çok dil bilenler için mütercim tercümanlık gibi daha fazla iş imkânı da vardır.

Amerikan Çalışma Bakanlığı’na göre, mütercim tercümanlığın Amerika’da en hızlı büyüyen 15 meslekten biri olması bekleniyor.İş piyasasında rekabet gücünüzü geliştireceksiniz.

Günümüzde müşteri hizmetleri sektörü,konaklama endüstrisi, devlet yönetimi, askeriye, bilgi teknolojileri şirketleri birden fazla dil konuşabilenleri tercih etmektedirler. Aslında, Phoenix Üniversitesi Araştırma Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği bir araştırmada piyasada artan talebi karşılayacak şekilde İspanyolca ve Çince (Mandarin) konuşabilen yeterince insan olmadığı görülmüştür.

Daha geçen yıl, New American Economy (NAE), Amerika’da ana sektörlerde birden fazla dil konuşan kişiler için artan talep üzerine bir rapor yayınladı. Rapora göre, işverenler sosyal etkileşimi yüksek işlerde birden fazla dil konuşan kişilere daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bank of America, H&R Block, ve Humana birden fazla dil konuşan kişileri talep eden Şirketlerin başında geliyorlar.

Aynı rapor ayrıca, birden fazla dil konuşan iş gücü talebine yönelik 2010 yılında 240,000 olan iş ilanının, 2015 yılında yaklaşık 630.000’e yükseldiğini gösteriyor.

İkinci dil ile daha yaratıcı olacaksınız.

Yaratıcılık her ne kadar tam olarak ölçmesi zor bir şey olsa da, araştırmacılar yaratıcılığın niceliğini birkaç şekilde ölçmeyi deneyerek belirlemeye çalıştılar.Yaratıcılığı anlamak için yaygın şekilde kullanılan araçlardan biri TTCT- Torrance Yaratıcı Düşünme Testi olarak bilinen testtir. TTCT ilk defa 1962’de Ellis Paul Torrance tarafından tanıtılmıştır. Bu test bireyin 4 temel alanda ‘aykırı düşünme’ ya da ‘ıraksak düşünme’ olarak da adlandırılan kapasitesini ölçmeye yarar: akıcılık, esneklik, özgünlük, ayrıntılandırma.

Iraksak düşünce, temelde aklımızın ne kadar verimli ve çabuk bir şekilde problem çözebileceğini belirtir. Masshad Üniversitesi tarafından yapılmış bir araştırmada çift dil konuşanlar, TTCT üzerinde tek dil konuşan karşıtlarıyla karşılaştırdılar. Sonuçlar net olarak gösterdi ki çift dil konuşanlar, TTCT’nin 4 ölçümünün her birinde,tek dil konuşanlardan daha iyi performans sergilediler.

Bunun nedeni çift dil konuşabilenler çoklu bakış açısını göz önüne almak zorunda kaldıkları durumlarla sıklıkla karşı karşıya kalmaları olabilir, bu da onların problem çözme becerisine pozitif etkide bulunur. Çift dil konuşanlar dikkat dağınıklığını toparlamada, bilgiyi muhafaza etmede ve yaratıcı çözümler geliştirmelerini ve odaklanmalarını sağlayan çoklu görevleri yerine getirmede daha iyidirler.
Yabancı Dil Öğrenmenin Sosyal Faydaları

Eğer sadece bir dil konuşmakla sınırlıysanız, sizinle aynı dili konuşmayan kişilerle düşüncelerinizi paylaşmak zor olacaktır. Yeni bir dil öğrenmek, yeni düşünme yollarını anlamanıza ve yakın arkadaşlıklar kurmanıza hatta romantik ilişkiler dünyasına açılmanıza imkân sağlar.

Daha çok sosyal ve kültürel fırsatlar önünüze çıkarır.

Dil, düşüncelerinizi diğer kişilere ifade edip aktarmanızı sağlar ama ya ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi ifade edecek kelime yoksa? İkinci bir dil size, tek bir dilde tanımlamanızın zor olduğu durumları daha kolay ifade etme imkânı sunar.

Çünkü dil kültürle ilişkilidir. Birden fazla dil konuşarak diğer kültürleri daha iyi anlamaya ve değerlendirmeye başlarsınız. Bu da size başka kültürlerden gelen insanlarla sağlam ilişkiler kurmanın önünü açar.

Nelson Mandela’nin bir keresinde dediği gibi: “Eğer biriyle anladığı bir dilden konuşursanız, bu onun kafasına girer. Eğer biriyle onun anadiliyle konuşursanız, bu onun kalbine girer” . Bir başkasıyla o kişinin anadilinde iletişim kurmak sadece hoş bir saygı göstergesi olmakla kalmaz, anlaşılmanın ötesinde, o kişi ile daha derin bir kişisel ilişki kurmanızı da sağlar.

Bu ayrıca kişileri iletişimde bulunurken daha da rahatlatır ve onlar da size açılmakta kendilerini daha rahat hissederler.

İkinci Dil Sayesinde Seyahat Ederken Her Şey Çok Daha kolay olacak.

Eğer sık seyahat ediyorsanız, birden fazla dil bilmek kesinlikle çok faydalıdır. İşaretleri, levhaları, haritaları ve menüleri okuyup anlar buna ilave olarak,yerel halk ile onların kendi dilinde iletişimde bulunur bu sayede de çok daha kolay şekilde yeni arkadaşlıklar kurarsınız. Bunun yanında, yeni bir ülkede gezinirken veya yönünüzü bulmaya çalışırken karşılaşılan zorluğun ve dil engelinin üstesinden gelmek oldukça çok tatmin edici bir histir. Düşünün ki yeni bir ülkede Google Translate kullanmak zorunda kalmadan A noktasından B noktasına gitmeye çalışıyorsunuz, bu hiç de azımsanacak bir başarı değil!

Seyahat ederken yerel dili konuşabilmek daha otantik bir tecrübe edinmenize de yardımcı olur, çünkü kendinizi büyük bir şehrin dışında bulduğunuzda artık sadece İngilizce bilginize güvenmek zorunda kalmazsınız. Bu ayrıca, kısa sürede akıcı bir şekilde konuşmayı ümit ediyorsanız, konuşmanızı daha hızlı geliştirmeniz için de sürükleyici çok iyi bir güç olur.

Dünyayı Daha Değişik Açılardan Görebilecek Hale Geleceksiniz.

Araştırmalar gösteriyor ki diğer dillere maruz kalan çocuklar daha anlayışlı ve empatik oluyorlar, ayrıca daha iyi iletişim kuran bireyler haline geliyorlar. Diğerleriyle iletişim halinde bulunurken, kişilerin ne dediklerinden ziyade neyi kast ettiklerine karar verirken empati yeteneğimize güveniriz.

Yapılan özel bir araştırmada, yaşları 4-6 arasında değişen,farklı diller konuşan bir grup çocuk, bir şeyin manasını çıkarmada bir başkasının bakış açısını göz önünde bulundurmak zorunda kaldıkları bir duruma maruz bırakıldılar. Çocuklara 3 araba verildi- küçük, orta, ve büyük. Ama yetişkin kişinin en küçük arabayı göremeyeceğini fark edecek şekilde konumlandırıldılar. Yetişkinin çocuğa soracağı soru en küçük arabayı hareket ettirmesi olacaktı. Yetişkin, sadece orta ve büyük arabayı görebildiğinden, çocuk yetişkinin ‘orta’ arabayı kastettiğini farz edebilirdi.

Çift dil konuşan çocuklar, bu görevi yerine getirirken ,ortalama olarak, tek dil konuşan çocuklardan daha iyiydiler. Bunun nedeni de çift dil konuşan çocukların sadece içeriği değil bağlamı da göz önünde bulunduruyor olmalarıydı. Çok dil konuşulan çevreden gelen çocuklar içerik ve diğerlerinin bakış açıları arasında gidip gelirken benzer zorluklarla karşı karşıya kalırlar.

Bu araştırmaya göre, “Yabancı bir dile erken dönemde maruz kalma, şekilsel dil sistemi geliştirmede mühimdir ama etkin şekilde iletişim kurmada kafi gelmeyebilir. Konuşan kişinin niyetini anlamak için, kişi konuşanın yönünden de meseleye bakmalıdır.”

Çift Dil Konuşabilmenin Beyne Faydaları

İkinci bir dil öğrenmenin zihinsel faydaları geniş bir şekilde araştırılmış ve belgelenmiştir. Çoğu kişinin fark etmediği şey yeni bir dil öğrenmenin sinir kanallarını güçlendirdiği ve diğer alanlarda beyninizin performansını artırdığıdır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın verilerine göre çift dil konuşan kişiler, tek dil konuşan kişileri, gereksiz bilgiyi ayıklayıp düzenleme ve bilginin önemli kısmına odaklanma gibi kabiliyetlerde geride bıraktılar. Bu kabiliyetler çift dil konuşan kişileri,tercihte öncelik sahibi yapar ve aynı anda birkaç görevi yerine getirmede daha başarılı bireyler haline getirir.

Çift dil konuşabilen yaşları ilerlemiş kişilerde yapılan deneyler gösterdi ki çift dil konuşabilmenin kazandırdığı zihinsel beceri onları bunama hastalığından ve Alzheimer hastalığından korur. Tarama görüntüleri, ilerleyici Alzheimer hastalığının fiziksel belirtilerini taşıyan çift dil konuşabilen bireylerin normalde semptomlarının daha kötü olmaları gerektiği halde, davranışsal olarak daha iyi performansta bulunduğunu göstermiştir. Bu da çift dil konuşabiliyor olmanın alternatif beyin ağları kurmamıza yardımcı olduğunu, bunun da beyinde yaşlanma esnasında zarar gören kısımları telafi etmeyi sağladığını gösterir.

İşin sonunda, yeni bir dile hakim olmak, öğrenme tecrübenizin bir parçası olarak hata yapmayı nasıl kabullenmeniz gerektiği gibi size çok önemli hayat dersleri de verir, ve bir zorluğun üstesinden gelmenin keyfini hiç tecrübe etmemektense denemek her zaman iyidir.

Sonuç olarak, dili ve kültürü anlamak kişisel ve profesyonel olarak bağ kurmanın ve kendinizi bir dünya vatandaşı olarak geliştirmenin anahtarıdır.