İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Yaz Okulu

Yaz Okulu

Yaz Okulu

(7-12 YAŞ JUNIOR YAZ OKULU)

Junior eğitimlerinde en temel ilkemiz; çocuklara İngilizce’yi sevdirmektir. Özellikle Yaz Okulu Programında eğitimler eğlence odaklı verilir. Böylelikle öğrenciler İngilizce eğlenmenin yanı sıra İngilizce düşünmeye ve İngilizce konuşmaya başlarlar. Çocukların dil eğitimi alırken, sosyalleşmesinin öneminin bilincindeyiz. Öğrencilerimizin hem daha eğlenceli ders yapabilmesi, hem de edindikleri dili sosyal aktiviteler aracılığı ile kullanabilmeleri için, derslerimiz de müzik, drama, video izleme, oyunlar ve canlandırmalarla keyifli bir ortam sağlıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek amaçlı kitap, cd ve workbook’ların yanı sıra Vocabulary for Kids (kelime yapılarını içeren materyal) British Kids Story Time (Çocuklarımız için hazırlanan masallar), kısa film çalışmalarımız bulunmaktadır. Junior Programımız 6 seviyeden oluşur. Yaz okulu bittiğinde öğrenci 1 kur ilerlenmiş olacaktır. Öğrenci kış okuluna devam edecekse, bir üst kurdan Kış Okuluna başlayacaktır.

Öğrencilerimiz yazılı ve sözlü olarak yapılan 2 aşamalı seviye tespit sınavı sonucunda seviye ve yaşlarına göre gruplandırılarak uygun sınıflara yerleştirilir.

 

Haftada 4 gün ve günde 4 ders saati olmak üzere haftada 16 ders yapılır. Yaz dönemi boyunca 92 ders saati eğitim verilerek 1 seviye ilerlenmiş olunur.

Ülkemizde ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen dil eğitiminde karşılaşılan en büyük problem, öğrencilerimizin özellikle ilköğretim 2. kademe ve lise döneminde hayatlarını etkileyecek ülke çapında yapılan sınavlara hazırlanmalarıdır. Çünkü bu aşamada İngilizce eğitimine yeterli zamanı ayıramamakta ve gereken değeri verememektedirler.

Öte yandan, üniversite döneminde ciddi olarak İngilizce eğitimine başlandığında bu sefer de öğrenmeyi engelleyen ön yargıların ve dışsal algıların dil eğitimini zorlaştırdığını görüyoruz. Şöyle ki; 7 yaşında bir öğrencinin yabancı dil öğrenirken gösterdiği çabukluğu ilerleyen yaşlardaki (örneğin; 20’li yaşlara gelince) yetişkin öğrencilerde aynı düzeyde göremiyoruz. Oysa dil eğitimi, gelişmiş tüm ülkelerde ilköğretim çağlarında, öğrenci daha ergenliğe geçmeden tamamlanan bir öğrenim sürecidir.

Özetle; İngilizce eğitimi ne kadar erken yaşta verilirse o derecede kalıcı ve başarılı olur.

Bu nedenle, öğrencilerinizin herhangi bir sınav kaygısı taşımadıkları ve eğitimi engelleyen ön yargıların oluşmadığı ilköğretim 1. sınıftan başlayarak son sınıfa kadar tamamlanan süreçte onlara İngilizce’yi ana dillerine yakın derecede öğretiyoruz. Böylelikle, hayat boyu sorun yaşamayacakları şekilde İngilizce öğretiyoruz. Yaz okulu programında öğrencimiz, haftada birkaç gün kurumumuza gelerek, sınav telaşına başlayacağı orta öğretim dönemine kadar devam eden süreç öncesinde, İngilizce’yi öğrenip hayat boyu kullanabilecek düzeyde temelini inşa etmiş olacaktır.


(13-17 YAŞ LİSE YAZ OKULU & ÜNİVERSİTE YAZ OKULU)

Öğrencilerimiz yazılı ve sözlü olarak yapılan 2 aşamalı seviye tespit sınavı sonucunda seviye ve yaşlarına göre gruplandırılarak uygun sınıflara yerleştirilir.

Haftada 4 gün ve günde 4 ders saati olmak üzere haftada 16 ders yapılır. Yaz dönemi boyunca toplam 160 ders saati eğitim verilerek 2 seviye ilerlenmiş olunur.

Lise ve Üniversite gruplarımızda Avrupa Birliği tarafından akredite edilen Dil Portfolyosu kullanılmaktadır. Bu sebeple C1 sertifikamız İngiltere ve Amerika ağırlıklı dünyada 300 civarı üniversitede dil yeterlilik belgesi olarak kabul görmektedir. Kurslarımızda İngilizce dil eğitimi alan kişiler, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun eğitim aldığını kanıtlar belgeye sahip olurlar.

Yaz okulu kapsamında Mykelime.com üyeliği ücretsiz olarak verilerek öğrencinin kurs dışında da İngilizce aktivite yapması sağlanır. Yaz Okulunda eğitim gören öğrenci, kursumuzdaki clup aktivitelerine, sadece yaz süresince değil, süresiz olarak katılım hakkı kazanır. Böylelikle Duyurular–>Aktiviteler kısmında tarih ve saatleri belirtilen club aktivitelerine katılım sağlayıp pratik yaparak yabancı dilinin gerilemesini engellemiş olur. Yabancı dilde bilgi kaybını engellemenin en önemli kuralının DİLE MARUZ KALMAK olduğunu unutmamak gerekir.